Podmínky ubytování

Podmínky ubytování školních skupin ve Velké Británii v rodinách

Ubytování v rodinách je možné pouze pro skupiny školních dětí nebo studentů. Školní skupina dětí se rozumí ta, která je složena z min. 30 platících dětí plus dospělý doprovod v poměru 1:10 (1 dospělý na 10 studentů)! Dospělý doprovod dětí nemusí být vždy možné ubytovat v rodinách – v případě nutnosti si vyhrazujeme právo některé z dospělých ve skupině ubytovat v B&B hotelu.
Příplatek za jednolůžkový pokoj neúčtujeme za max. 2 pokoje na skupinu min. 40  platících studentů (neplatí u Cardiffu – zde bez příplatku poskytujeme pouze jeden jednolůžkový pokoj).
Další pokoje, pokud budou k dispozici: jsou za příplatek 10,00 GBP za osobu a noc.

Děti jsou ubytovány v rodinách max. po 4 – 5.
Rodina, která ubytovává ve 2 hostinských pokojích tak ubytuje ve dvoulůžkovém pokoji a třílůžkovém pokoji celkem 5 dětí. V sezóně bývá někdy ubytovací kapacita vyčerpána a situace vypjatá, může se stát, že po konzultaci s agenturou bude nutné v jedné rodině umístit více dětí, v těchto případech je v rodině k dispozici více sociálních zařízení. Pokud tato situace nastane, jedná se vždy o nouzové řešení.

Žádáme tímto průvodce, aby klientům ještě před příjezdem na ubytování sdělil níže uvedené důležité informace a přiblížil standart, ve kterém žije běžná rodina ve spojeném království! Ve velké Británii je třeba počítat s velkou multikulturností rodin!

 


 

Změna nahlášeného programu & pozdní příjezd autobusu

Změna předem nahlášeného a schváleného programu (příjezd a odjezdy skupiny) na místě průvodcem není možná!
Standardně jsou časy setkání večer v 19:00 hod. a ráno v 08:00 hod. Po dohodě lze ranní odjezd – pouze písemně – změnit už na 07:00 hod. a večerní už na 18:00 hod. Nebo až na 21:00. Ranní odjezdy v 06:00 hod. nebo 09:00 hod. jsou vždy problematické a někde nejsou ani možné! Rodiny mívají male děti, které nemohou nechat doma samotné, v případě pozdního odjezdu již zase mnoho rodin děti vozí do školy nebo jdou sami do práce.

V případě, že skupina přijíždí z vážných důvodů na meeting point pozdě, je to vždy problém, kdy musíme telefonovat všem rodinám a informovat je o změně, tyto si někdy musí měnit svůj soukromý program, v extrémních případech odmítnou ten den ubytovat.

Teplá večeře se podává pouze do 21:00 hodin. V případě, že se ubytovaní neomluví nebo nedohodnou s rodinou pozdější večeři (do 22:00) – večeře po 21:00 propadá bez náhrady!

V případě, že se skupina včas omluví nebo nahlásí pozdní příjezd je možné večeři posunout na 22:00 hod. (již nemusí být teplá!) – poté večeře propadá bez náhrady!

Prosíme o sdělení mobilního čísla telefonu na průvodce, řidiče nebo učitele. Pokud skupina z vážných důvodů nestíhá přijet v dohodnutou dobu na místo setkání později o vice, než 30 minut, prosíme o zavolání místnímu organizátorovi, co nejdříve – nejlépe alespoň 1-2 hodiny předem, abychom stihli obtelefonovat všechny rodiny, případně rodiny vyměnit.

 


 

Večerní chození ven

Všichni studenti mají zákaz večer opouštět dům hostitelské rodiny, která za ně nese zodpovědnost po převzetí na meeting pointu.
Dospělí studenti pouze individuálně po dohodě s rodinou a se souhlasem pedagogického dozoru, a musí se vrátit v čase dohodnutém s rodinou, nejpozději však do 23 hod. Rodina za žádných okolností neposkytuje ubytovaným klíče od domu.

 


 

Strava

Teplá večeře se podává pouze do 21:00 hodin. V případě, že se ubytovaní neomluví nebo nedohodnou s rodinou pozdější večeři  (do 22:00) – večeře po 21:00 propadá bez náhrady!
V případě, že se skupina včas omluví nebo nahlásí pozdní příjezd je možné večeři posunout na 22:00 hod. (již nemusí být teplá!) – poté večeře propadá bez náhrady!

 


 

Kouření a pití alkoholu v rodinách je přísně zakázáno

V případě, porušení tohoto pravidla má rodina právo ubytované vystěhovat bez náhrady.
Dospělý doprovod studentů smí kouřit nebo pít alkohol pouze po dohodě s rodinou.

Rodina, která ubytovává řidiče na ně čeká na meeting pointu max. 30 minut!

 


 

Skákání na postelích a jiné ničení majetku rodin

Tento problem se zdá být horší každý rok. V případě, že ubytovaní studenti a děti budou skákat na postelích nebo jinak ničit majetek ubytovatelů, rodina tyto hosty vystěhuje, a to bez náhrady.
Naše agentura nemůže zaručit, že bude následně schopná tyto klienty ubytovat jinde. Předpokládáme, že ničit zařízení pokoje děti nemohou ani doma…

Rodina může požadovat finanční kompenzaci za případnou škodu vzniklou neopatrným nebo nezodpovědným jednáním ubytovaných hostů.

 


 

Koupelna

Vzhledem k mnoha případům zaplavených a vytopených koupelen tímto žádáme, aby průvodci požádali děti a studenty, aby do koupelen chodili po jednom! Často se v koupelně těsnají všechny ubytované děti…

 


 

Zavazadla

Prosíme, aby každé zavazadlo bylo označeno čitelnou jmenovkou! Skoro každý autobus má s tímto problém, pokud zavazadlo nebude mít jmenovku – tato nebudeme první noc měnit!

Pozor na váhu zavazadel: se zavazadly těžšími 20-25 kg dítě není schopno manipulovat! Děti často převáží v kufrech vodu a jiné těžké věci – tyto je třeba umístit do plastikového sáčku a přenášet zvlášť! 

 


 

Žehličky na vlasy

Loňský rok jsme s nimi měli velké problémy. Musely jsme během dne telefonovat rodinám, aby se z práce vrátili domů a zapnuté přístroje vypnuli, když si chlapec nebo dívka v buse vzpomněli, že nechali zapnuté v pokojích. Jde o velké riziko vzniku požáru, museli jsme řešit propálené koberce.

Požádejte, prosím studenty a děti, aby kulmy a žehličky na vlasy s sebou nevozili, jejich používání se tímto v rodinách přísně zakazuje. 

 


 

Upozorňujeme, že dle zákona na ochranu soukromí je v UK přísně zakázáno bez svolení rodiny (majitele objektu) fotografovat interiér soukromých domů a hostitelskou rodinu nebo pořizovat jakékoliv digitální záznamy.
Při porušení tohoto zákazu může rodina od ubytovaných hostů na místě požadovat finanční kompenzaci nebo přivolat policii.

V případě, že jsou klienti z jakéhokoliv důvodu nespokojeni s ubytováním, je třeba toto Neprodleně sdělit místnímu reprezentantovi, který bude vzniklou situaci řešit např. domluvou, návštěvou rodiny s průvodcem, v krajním případě výměnou rodiny.

 


 

Další informace:
1. Standard v rodinách se může lišit. Hosté nesmí očekávat hotelové zařízení a služby. Koupelny a WC bývají společné s rodinou.
2. Ubytovaní hosté nemohou očekávat, že se jim rodina bude během dne věnovat, dospělí členové rodiny chodí do zaměstnání a děti do školy. Rodina může hosty ubytovat po 18 hodině večer (pokud není domluveno jinak), od hostů se očekává, že během dne opouští dům (ráno v 8 hodin) a vrací se opět večer.
3. Pozdní návrat skupiny na ubytování: nejpozději do 21-22 hod. Návrat musí být nahlášen na konkrétní den, a to ihned při potvrzení skupiny, nejpozději 14 dní předem! V případě pozdního návratu do rodin – večeře je poskytnuta formou balíčku.
4. Parkování pro autobus na určeném místě (sdělí místní organizátor), za parkování jinde přebírají řidiči plnou zodpovědnost. Parkování autobusů během dne možné není. Připomínáme, že v UK je protizákonné konzumovat alkohol v dopravním prostředku (i zaparkovaném) řidičem, který má u sebe klíče od vozidla, také pokud se nachází poblíž svého vozidla. Bezpečné parkování zdarma pro BUS v místě ubytování není možné zdarma zajistit. Cena za noční parkování na hlídaném parkovišti je od cca 10 GBP za noc. V případě, že BUS dostane za špatné parkování pokutu, za tuto nesou plnou odpovědnost řidiči!
5. Všechny naše rodiny v Londýně prošly důkladnou bezpečnostní policejní prohlídkou, která je nyní požadována v UK ze zákona, tato prohlídka je v zájmu bezpečnosti všech ubytovaných dětí.
6. Bezpečné parkování zdarma pro BUS v místě ubytování není možné zdarma zajistit. Cena za noční parkování na hlídaném parkovišti je od cca 10 GBP za noc. V případě, že BUS dostane za špatné parkování pokutu, za tuto nesou plnou odpovědnost řidiči! Všechna storna se řeší individuálně. Storno max. 4 účastníků lze bezplatně až do 5 pracovních dní před ubytováním, cena za ubytování takto zrušených klientů bude vrácena v plné výši. Ostatní storna se řeší individuálně, pokud např. až 40 % účastníků skupiny zruší více než 10 dní před prvním dnem ubytování, účtujeme pouze 1. noc z ubytování. Storna jednotlivých účastníků (max. 3) méně než 5 pracovních dní před prvním dnem pobytu mohou být zpoplatněna (dle situace a dohody s konkrétní rodinou).
7. Jednotlivé účastníky zájezdu lze dohlásit I “na poslední chvíli”, tedy nejpozději 1 pracovní den před 1. dnem ubytování.
8. Případné reklamace a nedostatky se musí řešit ihned a na místě s místní reprezentantkou Bohemia One, aby mohla být sjednána náprava. Pokud dojde k neshodě mezi ubytovávající rodinou a ubytovanými, je možné klienty přestěhovat do rodiny jiné. Pozdější reklamace po příjezdu do ČR nelze zpětně řešit.
9. Při potvrzení skupiny skupinám nebude fakturována záloha. Potvrzení skupiny = závazná objednávka. Konečná faktura bude vystavena se splatností nejpozději 7 dní před prvním dnem pobytu. Splatnost na faktuře musí být dodržena, protože ve výše uvedených cenách nejsou zahrnuty vícenáklady na řešení problémů, které nastávají při pozdním provedení úhrady (např. bankovní poplatky za urgentní platbu do zahraničí, poplatky za platbu kreditní kartou, změna kurzu apod.). Tyto případné vícenáklady mohou být při pozdní úhradě vyčísleny a dofakturovány.
10. Nejpozději 1 měsíc před prvním dnem ubytování požadujeme seznam všech ubytovaných osob, s věkem všech účastníků, a také rozmístění na pokojích (Rooming List) a závazný program skupiny. Jednotlivé pozdější změny v seznamu jsou možné, nejpozději však 1 týden před prvním dnem ubytování. Pozdější změny mohou být zpoplatněny.
11. 3-7 dní před prvním dnem pobytu poskytneme adresy a telefonní čísla všech rodin, které skupinu ubytovávají, a také mobilní telefonní číslo na místní reprezentantku, která bude skupinu očekávat i s rodinami na místě setkání. Místo setkání bude přesně vyznačeno na mapě, kterou skupině zašleme společně se seznamem rodin a voucherem. Všechny tyto dokumenty budou poskytnuty až po zaplacení celé částky za ubytování skupiny.